facebook
23/03/2023

Ovde ide vaša reklama

„Medicinske pustinje“ u Srbiji

U sali Zavoda za javno zdravlje Šabac u sredu održana je konferencija za novinare povodom završetka projekta EU/HADEA 2020. Medijski edukativi centar (MEC) je u Srbiji sproveo istraživanje u sklopu
EU/HADEA 2020 projekata AHEAD u periodu od aprila 2021. do januara 2023. godine, koristeći odobrenu metodologiju i dijagnostički alat za “medicinske pustinje” koja je uključivala situacionu analizu, kvantitativne procene i kvalitativno sagledavanje za sintezu dokaza i dedukciju zaključaka o prioritetnim merama za ublažavanje negativnih efekata potencijalnih “medicinskih pustinja” u Srbiji i migracije zdravstvenog kadra. Medicinske pustinje su izolovane oblasti/oblasti sa tendencijom smanjenja broja stanovnika praćene smanjenjem broja/nedostatkom lekara i ostalih zdravstvenih radnika u toj meri da oonemogućavaju doistupnost i pogoršavaju nejednakosti posebno među ranjivim grupama.

– Država i Ministarstvo zdravlja već su prepoznali problem dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, značajno je unapređena politika zapošljavanja deficitarnog kadra, aktivno se nastavlja sa digitalizacijom zdravstvenih ustanova, ali i sve se više lokalnih samouprava uključuje u poziv ministarke zdravlja Prof. dr Danice Grujičić u davanju direktnih i indirektnih stimulacija u zapošljavanju deficitarnog kadra, istakao je direktor Zavoda za javno zdravlje Dr Branko Vujković

Zavod za javno zdravlje Šabac, kao partner Medijskog edukativnog centra učestvovao u projektu „Akcija za zdravlje i pravičnost“ koji je realizovan na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga. Medijski edukativni centar je nacionalni partner u EU projektu Akcija za zdravlje i pravičnost (eng. „AHEAD – Action for Health and Equity Addresing Medical Deserts“), a u realizaciji projekta se aktivno bavi zdravstvenom zaštitom i pravičnim odnosom prema zdravstvenim radnicima.

– Srbiji je identifikovano pet medicinskih pustinja i to na teritoriji Mačvanskog, Šumadijskog, Moravičkog,
Podunavskog, Srednje Banatskog okruga. Zavod za javno zdravlje Šabac i ostale strukture
na Mačvanskom okrugu mogu da promene postojeću situaciju na teritoriji ovog okruga, dodao je Miomir Rajčević, predsednik Medijskog edukativnog centra, nacionalni koordinator za AHEAD u Republici Srbiji

– Dom zdrvalja Šabac trudi se da umanji negativne efekte medicinskih pustinja u Mačvanskom okrugu, prvenstveno stvarajući uslove za univerzalno dostupnu zdravstvenu zaštitu, razvoj palijativne nege i razvoj preventivnih pregleda, istakla je Dr Jasmina Stanković direktor Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac

Nakon onlajn anketiranja zainteresovanih strana sa teritorije Mačvanskog okruga – anketirani su predstavnici lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, predstavnici pacijenata, u CSU Šabac su održane Fokus grupe i konsenzus sastanak, nakon čega je donet predlog mera za ublažavanje „medicinskih pustinja na teritoriji Mačvanskog okruga“.

Кorisnici usluga su istakli 5 prioriteta za rešavanje problema „medicinskih
pustinja“.
1. Subvencije za zapošljavanje u „medicinskim pustinjama“
2. Povlastice zdravstvenim radnicima za zapošljavanje u medicinskim dezertima
3. Razvoj (obrazovanje, finansiranje i uspostavljanje) mobilne prakse
4. Povećanje zarade.
5. Mobilna laboratorija
II Zdravstveni radnici :
1. Povećanje zarade
2. Povećanje broja zaposlenih
3. Beneficije za zdravstvene radnike za zapošljavanje u medicinskim pustinjama
4. Prilagoditi strukturu profila potrebama
5. Ojačati usluge kućnog lečenja i nege
III Donosioci odluka:
1. Subvencije za zapošljavanje u medicinskim pustinjama
2. Povlastice zdravstvenim radnicima za zapošljavanje u medicinskim pustinjama
3. Povećati zaradu
4. Prilagodite strukturu profila potrebama
5. Povećanje broja zaposlenih
GRUPNI ZAКLJUČCI:
1. Beneficije zdravstvenim radnicima za zapošljavanje u medicinskim pustinjama
2. Povećanje zarade
3. Subvencije za zapošljavanje u medicinskim pustinjama
4. Povećanje broja zaposlenih
5. Prilagoditi strukturu profila zdravstvenih radnika potrebama, epidemiološkoj
i demografskoj slici korisnika.
КONTRAMERE КOJE NAŠA DRŽAVA I MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEĆ
SPROVODE:
1.Zapošljavanje najboljih kadrova sa odobravanjem specijalizacija i doktorskih
studija;
2.Reorganizacija primarne zdravstvene zaštite, uspostavljanje koncepta porodičnog
lekara i značajo uvećanje zarada u zdravstvu
LOКALNA SAMOUPRAVA: Direktni i indirektni podsticaji za deficitarne
zdravstvene kadrove.

Na konferenciji su bili prisutni i predstavnci Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac: dr Кatarina Šimon, vms Dragana Simeunović; Miroljub Nikolić iz Caritas Šabac, Marko Petrović iz Asocijacije Duga Šabac i Marijana Mandić iz Udruženja za multiplu sklerozu grada Šapca.

Izvor/ zavodzajavnozdravlješabac

Foto: Glas Podrinja

Ovde ide vaša reklama

Ovde ide vaša reklama

Komentari

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Svi komentari