28/11/2022

Deliverko.rs dostava

Dostava hrane

Dostava: ‎062 555 375

Poziv uzgajivačima krava da se prijave za bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza

Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava. 

Uslovi za uzgajivače mlečnih krava koji mogu ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza jesu fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:
(1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću dinu;
(2) je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
(3) nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;
(4) je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Nakon završetka vremena prijavljivanja,  utvrdiće se rang lista. Na osnovu Jedinstvene rang liste Poljoprivredna savetodavna stručna služba izdaje podnosiocu prijave potvrdu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na pomoć. Potom, podnosilac prijave od Republičke direkcije za robne rezerve pribavlja pismeni nalog kojim ista odobrava preuzimanje merkantilnog kukuruza.

Potvrda će sadržati odobrenu količinu merkantilnog kukuruza do najviše 240 kg po jednoj mlečnoj kravi, i izdaje se po redosledu sa rang liste, a do utroška ukupne količine merkantilnog kukuruza.

Proces prijave za ostvarivanje prava na pomoć podnosi se u periodu od 11. novembra 2022. godine do 23. novembra 2022. godine.

Javni poziv, sa objašnjenjem kako podneti zahtev i formom zahteva može se preuzeti sa linka: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA BESPOVRATNU ISPORUKU DO 15.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA KAO POMOĆ UZGAJIVAČIMA MLEČNIH KRAVA 

Mesto za reklamu

Komentari

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Svi komentari