FB ili Insta objava

10 / objava
  • Potrebno dostaviti sadržaj za objavu

FB + Insta Story

10 / story
  • neophodno kupiti objavu na portalu

Glavni Baner

150 / mesec
  • Uvek vidljiv na svakoj stranici ispod navigacije

Desni baner

75 / mesec
  • Vidljiv na naslovnoj i stranici svake novosti

Objava na portalu

5 / objava
  • Potrebno dostaviti sadržaj za objavu